poniedziałek, 27 stycznia 2014

VEDIA: Prezes Zarządu Przedsiębiorcą roku 2013

Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2013 z dnia 18.12.2013 r. (dotyczącego nominacji Prezesa Zarządu do plebiscytu na Przedsiębiorcę Roku 2013) informuje, iż plebiscyt na Przedsiębiorcę Roku 2013, organizowany przez \"Puls Biznesu\" wraz z Pracodawcami RP, wygrał Pan Mirosław Włodarczyk - Prezesa Zarządu Vedia S.A.


Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2013 z dnia 18.12.2013 r. (dotyczącego nominacji Prezesa Zarządu do plebiscytu na Przedsiębiorcę Roku 2013) informuje, iż plebiscyt na Przedsiębiorcę Roku 2013, organizowany przez "Puls Biznesu" wraz z Pracodawcami RP, wygrał Pan Mirosław Włodarczyk - Prezesa Zarządu Vedia S.A.

 Pan Mirosław Włodarczyk, był jednym z 10 nominowanych przedsiębiorców. Wyboru przedsiębiorcy roku dokonali czytelnicy "Pulsu Biznesu". Więcej informacji znajduje się na stronie www.pb.pl .

Powyższe wyróżnienie świadczy o sukcesie rynkowym, jaki odniosła Grupa Kapitałowa Vedia S.A. w dotychczasowej działalności.

Vedia S.A., wraz ze spółkami zależnymi, jest jedynym polskim producentem tabletów i czytników elektronicznych. Jako jedyna polska firma posiada w Chinach fabrykę elektroniki.

Informację podano ze względu na fakt, iż uzyskane wyróżnienie może przyczynić się do podniesienia prestiżu Grupy Kapitałowej Vedia S.A. i jej pozycji rynkowej, a tym samym wpłynąć na wartość jej instrumentów finansowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

1 komentarz: